Vzdělávání a metodická podpora

Základy práce s uživateli návykových látek - 8 hodin, akreditace MPSV.

Anotace: kurz má za cíl seznámit pracovníky pomáhajících profesí v různých typech služeb s možností pomoci klientům v oblasti zneužívání návykových látek a závislostního chování. Účastníci kurzu budou seznámeni s tím, co vlastně znamená diagnóza závislosti, s dělením a účinky návykových látek, důležitostí sběru anamnestických údajů a s „kolem změny“ pro určení fáze klientovy motivace ke změně. Všechny tyto informace budou prakticky propojovány s fungující sítí služeb pro uživatele drog a jejich blízké v ČR. Účastníci kurzu si tak odnesou povědomí o tom, jak ke klientům s problematikou užívání OPL přistupovat, jak s nimi komunikovat, jak správně vyhodnotit jejich situaci, jak jim v dané situaci realisticky pomoci a do jakého odborného zařízení je vzhledem k jejich situaci odkázat.

Organizace kurzu: kurz může být realizován po vzájemné domluvě přímo v prostorách vaší organizace, nebo v některé z poboček organizace Naděje blízké působišti Vaší organizace/služby. Seznam center Naděje po celé ČR naleznete zde: NADĚJE - Stranky (nadeje.cz). Pro konkrétní domluvu času a místa školení mě kontaktujte e-mailem na adresu t.klasterecky@gmail.com, nebo telefonicky 778 151 439. Certifikáty o absolvování kurzu vystaví účastníkům Vzdělávací centrum Naděje, které zajišťuje také evaluaci školení. 

Kapacita kurzu: 20 osob

Cena kurzu: dle individuální domluvy a počtu účastníků 20 000 až 25 000 Kč. Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a organizačně je zaštítěn vzdělávacím centrem Naděje.

Psychosociální podpora zaměstnanců/klientů firem, sociálních podniků a sociálních služeb, metodická podpora.

Služba zahrnuje přímou práci se zaměstnanci nebo klienty Vaší firmy, sociálního podniku či služby a zároveň metodickou podporu při vhodném nastavení této podpory a související administrativy/dokumentace vyplývající z Vašich potřeb, dotačních podmínek či zákona o sociálních službách. 

Přímá práce s Vašimi zaměstnanci/klienty - Dostal se Váš zaměstnanec/klient do náročné životní situace? Chcete jej podpořit v tom, aby tuto situaci uspokojivě překonal? Zaměstnáváte osoby, které pro zvládání pracovního procesu potřebují nadstandardní psychosociální podporu? Po vzájemné domluvě nastavíme vhodný model spolupráce, který bude vycházet z potřeb Vaší firmy a potřeb Vašich zaměstnanců/klientů na škále od jednorázové či krátkodobé podpory jednotlivců až po dlouhodobou individuální práci s více lidmi. 

Metodická podpora/vedení nutné dokumentace - nabízím zpracování metodiky psychosociální podpory pro vaše zaměstnance/klienty a s ní související dokumentace nutné pro splnění požadavků vaší firmy, donátorů, nebo zákona o sociálních službách. Výsledný model spolupráce bude vždy výsledkem naší společné domluvy tak, aby byla účelná pro všechny strany a zároveň splňovala všechny formální požadavky.

Cena: 700Kč/hodina přímé i nepřímé práce. 
© Copyright Tomáš Klášterecký, Židlochovice