Tomáš Klášterecký

pomoc v krizi - psychoterapeutické poradenství - osobní rozvoj


Dobrý den, vítejte.

Jsem vzděláním sociální pracovník a absolvent sebezkušenostního výcviku v rogersovské psychoterapii (PCA). Pomoci lidem v obtížných životních situacích se věnuji téměř 20 let. Má práce a vzdělávání v ní mě stále naplňují. 

Ve své praxi v Židlochovicích nabízím poradensko-terapeutické služby pro dospělé klienty. Zaměřuji se především na doprovázení v nejrůznějších náročných životních situacích a krizích, problematiku osobnostních, vývojových a vztahových potíží, rozvoje osobnosti a sebepoznání. Pracuji pod odbornou supervizí Ing. Radovana Voříška. Dále nabízím vzdělávání a metodickou podporu pro zaměstnance či klienty firem, sociálních podniků, nebo sociálních služeb.

Konzultace poskytuji  od pondělí do čtvrtka 13:00 do 18:00 a v pátek od 13:00 do 15:00.

V současné době pracuji na Terapeutickém centru na Hvězdové v Brně (Společnost Podané ruce, o. p. s.), jsem lektorem sebezkušenostního výcviku PCA (Diakonie CČE Praha) a lektorem akreditovaného kurzu Základy práce s uživateli návykových látek (Naděje). Můj profesní i civilní životopis, stejně jako má východiska pro práci s klienty naleznete zde. 

„Úloha každého člověka je stejně jedinečná, jako je jedinečná jeho příležitost ji splnit.“

Viktor E. Frankl

Můžete si přímo domluvit schůzku,
Telefon

+420 778 151 439

E-mail:

t.klasterecky@gmail.com

Adresa:

Tomáš Klášterecký, DiS., Brněnská 490, Židlochovice, 607 01

 nebo mi napsat.

Klikněte a zadejte text