Tomáš Klášterecký

pomoc v krizi - psychoterapeutické poradenství - osobní rozvoj

Nabízím následující služby:

Pomoc v krizi

Krizová intervence je krátkodobá intenzivníodborná pomoc v rozsahu 1 - 3 sezení. Jejím smyslem je obnovit a podpořit Vaše vlastní mechanismy pro zvládnutí aktuální náročné situace, její překonání nebo vyrovnání se s ní. Budeme se zabývat pouze věcmi, které bezprostředně s Vaší akutní situací souvisí. V krizových situacích je jedním z nejdůležitějších aspektů včasnost a dostupnost podpory. Vždy se proto v takových případech snažím najít co možná nejbližší volný termín pro naše setkání. Frekvenci dalších případných konzultací budeme společně domlouvat podle Vašeho aktuálního rozpoložení, obvykle v řádu dní. Standardní délka jednoho sezení je 50 minut.

"Najít světlo na konci tunelu, posvítit na cestu a vyjít ven". 

Individuální psychoterapeutické poradenství

Tato forma podpory je vhodná, pokud toužíte udělat trvalejší pozitivní změny ve svém životě - v prožívání, vztazích nebo vchování. Nebudeme se věnovat pouze aktuálním potížím, které Vás ke mně přivedly, ale postupně také tomu, "jak se to rýmuje s celým Vaším životem". Délka spolupráce je zde individuální a nelze ji zcela přesně stanovit předem. Žádaná změna se může dostavit dříve, než se dalo očekávat. Stejně tak ale může započetí spolupráce odkrýt další hlubší témata, která je potřeba zpracovat. Ztotožňuji se s přirovnáním terapeuticko-poradenského procesu od S. H. Foulkese – ten jej popisuje jako vysoké točité schodiště s východem na každém patře. Člověk si může vybrat kterýkoli východ; pokud se rozhodne po schodišti pokračovat, dosáhne hlubší úrovně změny, bude to však trvat déle. Vaše potřeba pokračování ve spolupráci, nebo jejího ukončení je pak samozřejmou součástí reflexe jednotlivých sezení. Standardní frekvence setkání je jednou za týden až dva týdny, délka sezení 50 minut.

"Rozhlédnout se po krajině okolo, vybrat si správnou cestu a vykročit na ni i přes překážky."

Párové poradenství

Tato forma podpory je určena všem manželským i nemanželským párům. Základním předpokladem pro dobrý průběh naší spolupráce je, aby oba partneři byli odhodláni na společném vztahu pracovat a hovořit o věcech, které by vzájemně potřebovali zlepšit. Potom je šance na pozitivní změny v oblasti vzájemné komunikace, sexuálního života, výchovy dětí, vztahů se širší rodinou apod. Párové poradenství není možné kombinovat s individuálním, dostal bych se do střetu zájmů (jsem tu pro vás oba a pro váš vztah, což vylučuje individuální práci pouze s jedním z vás). Přesto se v párových sezeních běžně vynořují i individuální témata jednotlivých partnerů, která právě mohou být překážkou spokojeného soužití a zasluhují si individuální řešení. V takových případech odkazuji jednotlivé partnery do služeb kolegů, kterým důvěřuji.

Délka prvního párového sezení je 90 minut, další sezení potom standardně 60 minut. První sezení je delší z toho důvodu, aby byl dostatek prostoru pro vyjádření obou stran a zmapování situace. Standardní frekvence párových konzultací je jednou za dva týdny, při déle přetrvávající spolupráci pak jednou za tři týdny. 

Osobní rozvoj

Jedná se o terapeutické poradenství pro každého, kdo svůj život vnímá jako dobrý a naplněný, ale třeba touží více poznat sám sebe a dále na sobě pracovat. Je vhodné, pokud chcete naplno využívat svůj potenciál, dovednosti a čas. Ať už jde o práci, sport, vlastní tvorbu, rodinu, učení. Standardní frekvence setkání je jednou za týden až dva týdny, délka sezení50 minut.

„Nakreslit si mapu z letecké perspektivy.“