Ceník a podmínky spolupráce

Ceník

Individuální konzultace (krizová intervence, terapeutické poradenství, osobní rozvoj) 500Kč / 50 minut

Párové poradenství 900Kč / 90 minut (první sezení), 600Kč/60 minut - každé další sezení.

V případě akutní těžké životní situace je možné domluvit cenu mimo tento ceník. Stejně tak u studentů, žen na mateřské dovolené, nebo seniorů.

Konzultace nejsou hrazeny pojišťovnami. Díky tomu mohu nabídnout krátké objednací lhůty (zpravidla do konce následujícího týdne od objednání). Rovněž není nutné žádné doporučení. Zaručuji naprostou diskrétnost a anonymitu (nemám povinnost vést záznamy ve smyslu zdravotní dokumentace).

Platba probíhá vždy v hotovosti po skončení každé konzultace, vystavím Vám daňový doklad.

Domluvené termíny konzultací jsou závazné. Pokud se na domluvenou konzultaci nemůžete dostavit, je možné ji zrušit nejpozději 24 hodin předem – telefonicky, nebo e-mailem. Při nedodržení těchto podmínek účtuji standardní hodinovou sazbu. To samé platí také pro mne – pokud neproběhne domluvené sezení z důvodů na mé straně a nevyrozumím Vás o tom 24 hodin předem, budete mít tuto konzultaci bezplatně v jiném termínu.

Délka konzultace je stanovena pevným časem. Pokud se opozdíte, není tento čas nahrazen nad rámec původně plánovaného času setkání.

Etika práce

Židlochovický region je útulný a malebný. To s sebou ale také nese vetší nároky na moji osobu v oblasti etiky. Je pro mě zcela zásadní, aby mí klienti měli důvěru v naprostou diskrétnost, nestrannost a anonymitu mých služeb. Všechny informace, které mi v průběhu naší spolupráce sdělíte, jsou důvěrné.

V mé poradně můžete, ale nemusíte zůstat v anonymitě (je na Vás, zda mi sdělíte své jméno). Pokud se známe osobně, nebo kdybychom zjistili, že máme např. společné blízké přátele, odkážu Vás do služeb kolegů, kterým důvěřuji. Pokud budete souhlasit, uložím si na Vás telefonní číslo, případně e-mail pro potřeby domluvy/rušení konzultací.

S klienty se setkávám pouze v prostorách své konzultační místnosti, v předem domluveném termínu a čase (v případě náhodného setkání mimo rámec naší spolupráce Vás nebudu oslovovat ve veřejném prostoru). 

Jsem povinen dodržovat mlčenlivost o existenci a průběhu naší vzájemné spolupráce. Výjimky jsou možné pouze v případě Vašeho písemného souhlasu (např. o sdělování informací vůči třetím osobám), nebo v případě spáchání/nepřekažení trestného činu vyplývající ze zákona. Poslední výjimkou je pak případ ohrožení Vašeho života, nebo života jiných lidí.

Pracuji pod odbornou supervizí Ing. Radovana Voříška. Veškerá témata probíraná v rámciklientské supervize jsou rovněž anonymizovaná.

Tyto a další podmínky spolupráce si můžeme vyjasnit při našem prvním setkání.